מערכת משאבות ביוב הנוטע נתניה

בפרוייקט זה ביצענו הקמת מערכת חדשה של משאבות ביוב תוצרת DAYUAN המיובאות על ידינו, עבודות התאמת צנרת והרכבת המערכת במקום כולל הכנת תשתית והעברת לוחות חשמל ופיקוד עם בקר TPC ובקר הידרוסטטי עם מטמר טבול לצד החיצוני של המבנה.