מערכת אספקת מים שכונתית

בפרוייקט זה ייצרנו במפעל מערכת חדשה במבנה חרושתי לאספקת מים לשכונה חדשה בהר ברכה, משאבות צנטרפוגליות רב דרגתיות תוצרת Shakti Pumps הכוללת מניפולים אביזרים משלימים, עבודות התאמת צנרת והרכבת המערכת במקום כולל הכנת תשתית חשמל והתקנת לוח פיקוד מהירות משתנה תוצרת ABB.