ייצור אספקה והתקנת מערכת הגברת לחץ מים – חצרות יפו

בפרוייקט זה ייצרנו במפעל מערכת חדשה במבנה חרושתי להגברת לחץ למתחם חצרות יפו בתל אביב, משאבות צנטרפוגליות רב דרגתיות תוצרת Shakti Pumps הכוללת מניפולים אביזרים משלימים, עבודות התאמת צנרת והרכבת המערכת במקום כולל לוח פיקוד מהירות משתנה תוצרת ABB.