הקמת מט”ש – ישיבת אור חיים ירושלים

פרוייקט הקמת מערכת סניקת ביוב לבנין הראשי של ישיבת אור חיים בירושלים, המערכת תוכננה על ידינו, בפרוייקט זה ביצענו עבודות צנרת P.V.C ועבודות ריתוך משלימות הכוללות הקמת מכסה לבור האגירה והורכבו אביזרים משלימים תוצרת הכוכב, לוח פיקוד משאבות טבולות עם בקר TPC. המשאבות תוצרת General Pumps.