מערכת הגברת לחץ מלון לאונרדו ארט ת”א

בפרוייקט זה ייצרנו במפעל מערכת חדשה במבנה חרושתי להגברת לחץ למלון לאונרדו ארט בתל אביב, משאבות צנטרפוגליות רב דרגתיות תוצרת Shakti Pumps הכוללת מניפולים אביזרים משלימים, עבודות התאמת צנרת והרכבת המערכת במקום כולל הכנת תשתית חשמל והתקנת לוח פיקוד מהירות משתנה תוצרת ABB.