מצופי פיקוד

אספקה והרכבת מצופיי פיקוד חשמליים מסוג מיקרוסוויץ’ איכותיים ליישומים שונים כגון:

  • פיקוד משאבות טבולות.
  • פיקוד משאבות אספקת מים למילוי מאגרים.
  • התראות הצפה.
  • פיקוד ברזי מילוי מאגרים חשמליים.