חדר משאבות כיבוי אש הידרנטים, וכיבוי אש מונעות דיזל ספרינקלרים

בפרוייקט זה ביצענו הקמת 2 חדרי משאבות במבניי מגורים הכוללים משאבות צנטריפוגלית למערכת כיבוי אש הידרנטים+ משאבה ג’וקי לשמירת הלחץ בקו, עבודות השלמה והתאמת צנרת והרכבת המערכת במקום כולל הכנת תשתית והתקנת לוחות חשמל ופיקוד למשאבת כיבוי אש, עוד ביצענו הכנת תשתית והרכבת מגופי מילוי מאגרים ואבטחה מתוצרת דורות, אספקה והתקנה  2 משאבות ללחימה באש מתוצרת AOURA ארה”ב למערכת הספרינקלרים במבנים החדשים בהתאמה לתקני UL/FM ות”י 1596.