חדר משאבות הגברת לחץ כיבוי אש ומשאבות טבולות ניקוז

בפרוייקט זה ביצענו הקמת חדר משאבות הכולל משאבה צנטריפוגלית למערכת כיבוי אש הידרנטים, ומערכת משאבות הגברת לחץ ואספקת מים במבנה חרושתי מתוצרת SHAKTI PUMPS המיובאות על ידינו, עבודות השלמה והתאמת צנרת והרכבת המערכת במקום כולל הכנת תשתית והתקנת לוח חשמל ופיקוד במהירות משתנה ולוח פיקוד למשאבת כיבוי אש, עוד ביצענו הקמת תחנת סניקה בחניון המבנה והיתקנו זוג משאבות טבולות מתוצרת LUBI PUMPS המיובאות ומשווקות על ידינו, כולל לוח פיקוד משולב משאבת קיץ שלישית טבולה פיקוד מצופי מיקרוסוויץ’.