חדר משאבות הגברת לחץ כיבוי אש הידרנטים, וכיבוי אש מונעות דיזל ספרינקלרים

בפרוייקט זה ביצענו הקמת 3 חדרי משאבות בבמני מגורים הכוללים משאבה צנטריפוגלית למערכת כיבוי אש הידרנטים+ משאבה ג’וקי לשמירת הלחץ בקו, ומערכות משאבות הגברת לחץ ואספקת מים במבנה חרושתי מתוצרת SHAKTI PUMPS המיובאות על ידינו, עבודות השלמה והתאמת צנרת והרכבת המערכת במקום כולל הכנת תשתית והתקנת לוחות חשמל ופיקוד במהירות משתנה ולוח פיקוד למשאבת כיבוי אש, עוד ביצענו הכנת תשתית ברזי מילוי מאגרים מתוצרת דורות, אספקה והתקנה 3 משאבות ללחימה באש מתוצרת ARMSTRONG ארה”ב למערכת הספרינקלרים במבנים החדשים בהתאמה לקני UL/FM.