ייצור ואספקת מערכות הגברת לחץ מים וכיבוי אש – רמת בית שמש

בפרוייקט זה ייצרנו וסיפקנו מערכות הגברת לחץ במבנה חרושתי משאבות תוצרת Shakti Pumps הכוללות לוחות פיקוד מהירות משתנה תוצרת ABB, ומערכות משאבות מאותו יצרן למערכות הידרנטים כיבוי אש הכוללות לוחות פיקוד מניפולים ואביזרים משלימים. המערכות סופקו לחמישה בינייני מגורים ברמת בית שמש החדשה.