הקמת חדרי משאבות

 

ביצוע והקמת חדרי משאבות למבנים חדשים ומוסדות, ברשות החברה אנשי צוות מקצועיים המוסמכים על ידי משרד העבודה ומחזיקים בכל התעודות והאישורים לביצוע תחום זה. החברה מבצעת פרוייקטים אלו בהתאמה לת”י 1205 וה”לת  תכנון והקמת חדרי משאבות למערכות ספרינקלרים בהתאמה לת”י 1596 באישור מכון התקנים הישראלי.

בסיום הפרוייקט נמסר לקבלן/היזם תיק סיום פרוייקט הכולל אישורים, הוראות אחזקה, והסכם שירות (אופציה) לדיירי הבנין.

החברה מספקת פתרונות מתקדמים תוך ליווי לקוחותיה משלב התכנון דרך שלבי הביצוע עד למסירת המערכת וקבלת טופס 4 מהרשויות.

המשאבות מיובאות על ידי החברה ומתן השירות והאחריות מתבצע מול דיירי הבנין לאחר סיום הפרוייקט על ידי הקבלן/היזם.